1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання послуг на інтернет-сайті e-kram.com.ua (редакція від 06.10.2017)


1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВК Артіс», (далі - "Виконавець") публікує даний Публічний договір (оферту) про надання послуг на інтернет-сайті e-kram.com.ua (далі - "Угода").

1.2. Виконавець публікує цю Угоду на інтернет сайті e-kram.com.ua.

1.3. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (далі - "ГК України"), дана Угоду є публічним договором, і, в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі - "Користувач") зобов'язується виконувати умови цієї Угоди, доповнень і додатків до нього.

1.4. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.4.1. Угода - справжній публічний договір (оферта), розміщений за адресою: https://e-kram.com.ua/privacy, публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі доповнення та додатки до нього;

1.4.2. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди, в передбаченому Угодою порядку;

1.4.3. Виконавець - товариство з обмеженою відповідальністю «АВК Артіс», місцезнаходження: 03113, Україна, м Київ, вул. Полковника Шутова, будинок. 9-А, код ЄДРПОУ 41686808;

1.4.4. Адміністрація - Виконавець та / або особи, уповноважені Виконавцем на управління Сайтом і надання Сервісів E-kram;

1.4.5. Сайт - e-kram.com.ua - інтернет-сайт, адмініструється Виконавцем і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових оголошень і для надання Послуг E-kram;

1.4.6. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди, і яка користується послугами Виконавця;

1.4.7. Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт, запропонований для покупки за допомогою Сайту;

1.4.8. Сервіси E-kram - будь-які платні або безкоштовні послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту;

1.4.9. Рахунок - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті і отримувати інші Сервіси E-kram;

1.4.10. Реєстрація - прийняття (акцепт) Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає Виконавцю необхідну інформацію для використання Сервісів E-kram. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на Сайті інструкціями.

1.4.11. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.5. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, Користувач може покинути Сайт і не вдаватися до Сервісів E-kram. Ця Угода регулює порядок надання Користувачеві  Сервісів E-kram і порядок використання Користувачем Сайту. Факт використання Сервісів E-kram означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови.

1.6. Починаючи використовувати будь-який Сервіс E-kram або ж пройшовши процедуру реєстрації, Користувач приймає умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати Сервіси E-kram.

1.7. Виконавець пропонує Користувачам підключатися до мережі Інтернет та використовувати Сервіси E-kram на умовах, викладених в цій Угоді.

1.8. · Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) c метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими Користувачами.

1.9. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.


2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом цієї Угоди є порядок надання Виконавцем Послуг E-kram і порядок споживання Користувачами Сервісів E-kram.

2.2. Перелік Послуг E-kram,  а також їх ціна вказуються у відповідних розділах цієї Угоди і Сайту.

2.3. Висновок цієї Угоди здійснюється шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції Виконавця, викладеного в цій Угоді. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом.

2.4. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Сайті, перерахування Користувачем грошових коштів Виконавцю в якості авансового платежу за надані Сервіси E-kram (і / або фактичне використання Сервісів E-kram) означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди (включаючи додатки до нього) і беззастережне прийняття його умов із зобов'язаннями дотримуватись обов'язків, покладені на Користувача цією Угодою. Така взаємодія з Сайто є повним і беззастережним акцептом цієї Угоди.

2.5. Місцем укладення цієї Угоди Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

2.6. Крім тексту цієї Угоди, порядок надання Сервісів E-kram Виконавцем визначаються Політикою конфіденційності та іншими правилами, розміщеними на сайті e-kram.com.ua і є невід'ємною частиною Угоди.

2.7. Ця Угода може бути змінена Виконавцем без попереднього повідомлення Користувача. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача із змінами в Угоді.

2.8. Виконавець має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і / або використанні Сайту в разі порушення ним умов цієї Угоди.


3. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих таким Користувачем товарів або послуг.

3.2. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсного електронної адреси, до якого має доступ тільки користувач, обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує повідомлення електронної пошти з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід через яку необхідний для завершення реєстрації.

3.3. Використання можливостей Сайту і Сервісів E-kram як зареєстрованими, так і незареєстрованими Користувачами, означає прийняття зобов'язань слідувати правилам і інструкціям по користуванню Сервісами E-kram.

3.4. Користувач має право користуватися Сервісами E-kram тільки за допомогою власного електронного адреси та пароля, а також за умови реєстрації через власні акаунти в соціальних мережах. Будь-які дії, вчинені на Сайті особою після реєстрації визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його облікового запису (в тому числі логіна і пароля) і за всією діяльністю, яка відбувається з його обліковим записом.

3.5. Користувач не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. свої логін і пароль для доступу до Сайту і до Сервісів E-kram третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

3.6. Користувач не може використовувати Пароль і Облікову запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цієї облікового запису і / або Паролю. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

3.7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Користувача, а також якщо у Користувача є причини підозрювати, що його електронну адресу і пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Виконавця і змінити дані для входу на Сайт. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням облікового запису Користувача.

3.8. Реєструючись, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказаний при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Виконавець зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.9. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкціями, представленими на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства України.

3.10. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари / послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються, і вільні від домагань третіх осіб.

3.11. Користувач гарантує, що пропоновані їм послуги, в разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

3.12. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, розміщених їм на Сайті, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, Користувач повинен виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістив інформацію про товар або послугу.

3.13. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг - в загальне поняття. Умови продажу товару і надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

3.14. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, як то, але не виключно:

3.14.1. Інформацію про інших дошках оголошень, торгових майданчиках, інтернет-аукціонах і / або інтернет-магазинах;

3.14.2. Інтернет-ресурсах, що пропонують товари і послуги, заборонені до продажу на Сайті.

3.15. Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Сайт має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства України.

3.16. Користувачеві заборонено:

3.16.1. Опублікувати однакові оголошення з одного і того ж адреси електронної пошти;

3.16.2. Опублікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одне й те ж реченні;

3.16.3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

3.16.4. Опублікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

3.16.5. Опублікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та / або небуквених символи;

3.16.6. Опублікувати оголошення, опис і / або заголовок / фотографії яких є непов'язаними, нечитабельним;

3.16.7. Опублікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;

3.16.8. Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

3.16.9. Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення чинного законодавства України;

3.16.10. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраної у відповідних функціональних налаштуваннях сайту.

3.17. Користувачеві забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

3.17.1. спиртних напоїв;

3.17.2. сигарет і тютюнової продукції;

3.17.3. наркотиків;

3.17.4. порнографічних матеріалів або предметів;

3.17.5. фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів;

3.17.6. вкрадених, походять не законним способом товарів;

3.17.7. предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

3.17.8. неіснуючих товарів;

3.17.9. людських органів і органів тварин;

3.17.10. спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

3.17.11. державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів;

3.17.12. баз даних;

3.17.13. вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;

3.17.14. спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;

3.17.15. іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі;

3.17.16. рідкісних і заборонених до продажу тварин;

3.17.17. будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.

3.17.18. Користувачам дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета.

3.18. Оголошення проходять премодерацію представниками Виконавця.

3.19. Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які, на її думку, не відповідають цій Угоді, вимогам чинного законодавства, а також принципам і засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

3.20. Адміністрація та модератори Сайту (представники Виконавця) має право:

3.20.1. Вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст змісту оголошення;

3.20.2. Переносити оголошення в інших рубрик сайту в разі виявлення найбільш придатною рубрики для їх розміщення;

3.20.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

3.21. Не допускається вказівка ​​некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі вказівку ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу, в національній валюті України - гривні.

3.22. Тема розміщується оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреса, адреса Інтернет-ресурсу).

3.23. Фото, яке демонструє товар / послугу, пропоновані Користувачем до продажу, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення. На фото має бути зображений тільки пропонований об'єкт. Стічні фото і / або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

3.24. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

3.25. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі оголошень користувачів.

3.26. Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, а також не суперечить цій Угоді.


4. РОЗМІЩЕННЯ ТОП І VIP-ОГОЛОШЕНЬ, ПІДНЯТТЯ ОГОЛОШЕНЬ

4.1. З метою збільшення кількості переглядів, показів, звернень і відгуків Користувач має право замовляти такі додаткові платні послуги Виконавця як "Топ-оголошення", "VIP-оголошення" і "Підняття оголошень".

4.2. Розміщення "Топ-оголошень"

4.2.1. За допомогою послуги "Топ-оголошення" Користувач має можливість розмістити оголошення на Сайті в окремому спеціальному блоці, який розташований вище списку звичайних оголошень відповідної рубрики Сайту. Топ-оголошення буде знаходиться в перших 100 (ста) оголошеннях замовленої Користувачем рубрики Сайту, які, в свою чергу, відображаються у випадковому порядку протягом замовленого періоду часу. Крім того, топ-оголошення буде також відображатися в звичайному списку оголошень однієї з рубрик сайту, замовленої Користувачем, а також в рубриці "Схожі товари" на сторінці відповідних товарів.

4.2.2. Виконавець не гарантує продаж товару і збільшення кількості переглядів, звернень і відгуків по топ-оголошенню, а також постійного його показу всіх Користувачів.

4.2.3. Користувач може розмістити топ-оголошення на 7 (сім) або 14 (чотирнадцять) днів, про що повинен вказати при замовленні послуги "ТОП-оголошення" у відповідному розділі сайту.

4.2.4. Вартість послуги визначається в залежності від кількості днів і рубрики розміщення оголошення. Детальна інформація про вартість послуги вказана у відповідному розділі сайту, розміщеному за адресою: https://e-kram.com.ua/page/stoimost-razmesheniya-v-top.

4.2.5. Замовлення (акцептування) платної послуги Виконавця "Топ-оголошення" здійснюється Користувачем безпосередньо на сторінці самого оголошення, зазначеним на такій сторінці способом.

4.2.6. Під час замовлення Користувач зобов'язаний оплатити послугу "Топ-оголошення" в передбаченому цією Угодою порядку.

4.2.7. Оплата послуги Виконавця "Топ-оголошення" здійснюється за допомогою банківських карт VISA / MasterCard. При оплаті Користувач буде автоматично перенаправлений на платіжну форму платіжної системи WayForPay для внесення даних банківської карти для здійснення платежу. Такі дані обробляються системою WayForPay, Виконавець не має доступу до них. Після оплати Користувач отримає підтвердження про оплату на e-mail, який був введений в формі WayForPay.

4.2.8. Послуга "Топ-оголошення" активується автоматично протягом години з моменту підтвердження оплати і припиняє дію рівно через замовлену кількість днів в той же час.

4.2.9. Користувач може замовити послугу Виконавця "Топ-оголошення" одночасно для декількох своїх оголошень. Для цього необхідно замовити і оплатити послугу для кожного оголошення окремо.

4.2.10. Користувач, який використовує послугу Виконавця "Топ-оголошення", зобов'язується дотримуватися всіх правила публікації оголошень, передбачених в розділі 2 цієї Угоди. Якщо оголошення порушує вимоги цієї Угоди, воно може бути видалено. При цьому, якщо оголошення було видалене модератором, послуга не переноситься на інше оголошення, і повернення коштів за послугу не здійснюється.

4.2.11. Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонених товари або послуги, перелік яких зазначений в розділі 2 цієї Угоди, не повертаються.

4.2.12. Якщо запропоновані в Топ-оголошенні послуги або товари будуть продані раніше, ніж закінчиться замовлений період надання послуги, послуга не переноситься на інше оголошення, а повернення коштів за невикористаний час розміщення не провадиться.

4.2.13. Виконавець має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в наданні послуги "Топ-оголошення" по конкретному оголошенню без вказівки причин. Таке рішення Виконавця є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.3. Розміщення "VIP-оголошень"

4.3.1. За допомогою послуги "VIP - оголошення" Користувач має можливість розмістити оголошення на головній сторінці сайту вище всіх списків ціною. VIP - оголошення буде знаходитися на головній сторінці сайту поряд з іншими оголошеннями, за якими була замовлена ​​відповідна Послуга. VIP-оголошення відображаються у випадковому порядку протягом замовленого періоду часу. Крім того, VIP - оголошення буде також відображатися в звичайному списку оголошень, а також в одній з рубрик сайту, замовленої Користувачем.

4.3.2. Користувач може розмістити VIP-оголошення на 3 (три) або 7 (сім) днів, про що повинен вказати при замовленні послуги "VIP-оголошення" у відповідному розділі сайту. Послуга "VIP - оголошення" активується автоматично протягом години після підтвердження оплати і припиняє дію через 3 (три) або 7 (сім) днів рівно в той же час, що відповідає часу (годинах, хвилинах) активації послуги.

4.3.3. Вартість послуги визначається в залежності від кількості днів. Детальна інформація про вартість послуги вказана у відповідному розділі сайту, розміщеному за адресою: https://e-kram.com.ua/page/stoimost-razmesheniya-v-vip.

4.3.4. Замовлення (акцептування) платної послуги Виконавця "VIP-оголошення" здійснюється Користувачем безпосередньо на сторінці самого оголошення, зазначеним на такій сторінці способом.

4.3.5. Під час замовлення Користувач зобов'язаний оплатити послугу "VIP-оголошення" в передбаченому цією Угодою порядку.

4.3.6. Оплата послуги Виконавця "VIP-оголошення" здійснюється за допомогою банківських карт VISA / MasterCard. При оплаті Користувач буде автоматично перенаправлений на платіжну форму платіжної системи WayForPay для внесення даних банківської карти для здійснення платежу. Такі дані обробляються системою WayForPay, Викона